Contact us

India

Sri Venkatesa Iyengar
Sri Sudarshana Yagna Smiti
No.11, 17th A Cross, 13 A Main, Malleswaram West
BANGALORE -560 055, India
Phone: 080 23361582 / 98450 29968
Email: srisudarsana@yahoo.co.in

United States

New Jersey

Sri. Poondi Vijayaraghavan, Edison, NJ
Phone: 732 287 9062 email: vjpoondi@yahoo.com

Sri. T.R. Govindarajan, Edison, NJ
Phone: 908 757 9117 email:trgovindarajan@yahoo.com

Sri. A.R.Srinivasan, North Brunswick, NJ
Phone: 732 545 9239 email: arsrinivasan@optionline.net

Texas

Sri Sudarshana Seva Samithi USA Inc
Mailing Address:# 7613 Baja Cove, Austin, TX 78759
Phone: 512 506 9939
www.srisudarshana.org
Divya Prabandha Parishad.

Dr. Jagannath Vedula, Austin, TX
Phone: 512 506 9939

Smt. Nirmala Saranathan, Houston, TX
Phone: 281 980 4364
Smt. Revathi Vasu, Houston,TX
Phone: 281 491 4286

California

Sri Ashttalakshmi Temple, 8130 Laurel Canyon Blvd. North Hollywood, CA 91605
Phone: 512 784 6089

Executive Members

Arulalan – Astrologer- Cosmic Vision Padmanabhanagar
Smt Sheela: Orchid Travels, Basavanagudi Bangalore